བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མཆོད་རྟེན།

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མཆོད་རྟེན།

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མཆོད་རྟེན།

Monlem Gangtap Chorten

སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༠༦/༢༠༡༩ (ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༠) ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ བཀྲིས་རབ་གནས་གནངམ་ད་ གནམ་མཁར་ཉིམ་འཇའ་ཚོན་གྱིས་བསྐོརཝ་ལ་སོགས་པའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་དང་བཅས་ མཛད་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ཡང་ སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཐེབས་པའི་ བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན་ཟེར་གསོལ་གནང་ནུག།