Nima Gyeltshen

Nima Gyeltshen

n
Designation
Veterinary Officer
email
ngyeltshen@tsirang.gov.bt